25.07.24
LA XARXA D'INFORMACIÓ POSITIVA
FES-TE DE L'OEST
CONSELL ASSESSOR DE DONES
DEL MÓN RURAL I MARÍTIM
SUBSCRIU-T'HI!
Aconsegueix la informació positiva i en exclusiva de L'Oest
SUBSCRIU-T'HI!
Aconsegueix la informació positiva i en exclusiva de L'Oest

DE CAMÍ CAP A LA IGUALTAT DE QUOTES EN EL SECTOR PRIMARI

Entrevista a Loli Jiménez del DARP

Entrevista a Loli Jiménez del DARP

Pili Garcia i Esther Peiró -
07.03.20 -

A la Catalunya rural, que representa el 90% del territori, actualment, hi vivim gairebé un milió de dones; pel que fa a l'ocupació en el sector agrari, aquesta es quantifica en un 20% de dones, enfront d'un 80% d'homes. I, en l'àmbit de la pesca, la dona representa encara no un 1%. 

D'altra banda, a Catalunya hi ha quaranta-nou mil explotacions agràries però només d'una tercera part d'aquestes, les dones en són titulars. 

Loli Jiménez és la responsable de polítiques transversals i d'igualtat de gènere del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i hem volgut parlar amb ella, precisament, perquè ens expliqui quines accions s'estan duent a terme des del departament pel que fa a la integració de la dona en el sector agrari.

programa de dones del món rural i marítim i consell assessor

Des del DARP s'intenta assolir majors quotes d'igualtat

Loli Jiménez ens explica que el DARP articula les polítiques de gènere a través del Programa de Dones del Món Rural i Marítim 2016-2020 que acaba aquest any (ja s'està pensant en l'elaboració d'un de nou). Ens diu que l'objectiu del departament, mitjançant aquest programa, és el de fer explícit el seu compromís per desenvolupar i sobretot per millorar les polítiques públiques que impliquen les dones rurals i les dones de la mar. A banda d'això, ens explica que també respon a la voluntat d’incorporar la dimensió de gènere en totes les seues actuacions, de manera que, des del departament, es pugui promoure una política activa i visible d’integració de la perspectiva de gènere.

Cal dir, a més, que aquest programa, bàsicament, el que busca és assolir majors quotes d’igualtat entre dones i homes, segons Loli Jiménez, però també afavorir l’evolució econòmica positiva del sector primari, en general; és a dir, l'objectiu és doble perquè es pretén contribuir al benestar de les dones, però també, assolir un increment de la qualitat de vida per al conjunt del país.

Un altre instrument que s'ha posat en marxa és el Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim, constituït com un nou organisme que vol establir un marc de relacions formals i efectives entre el Departament d’Agricultura i les recentment creades Associació Catalana de Dones de la Mar i Associació de Dones del Món Rural Pageses i Ramaderes de Catalunya.  

Loli Jiménez ens explica que, a través d’aquest programa s'ha impulsat el treball en xarxa i que això ha estat clau per aconseguir que les dones s’organitzessin, fet que considera fonamental. A partir d'aquí, doncs s’han constituït aquest parell d'associacions en l’àmbit civil: l’Associació Catalana de Dones de la Mar i l’Associació de Dones del Món Rural, Pageses i Ramaderes de Catalunya.

Arran del naixement d'aquestes dues associacions, el govern de Catalunya ha aprovat la creació del Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim, mecanisme que ha de permetre l'establiment d'una relació entre el DARP i la societat civil per tal que es generin sinergies que permetin l'acompliment dels objectius compartits per aquestes dues entitats. 

Aquest nou òrgan està integrat, d'una banda, per sis dones de l’Associació de Dones del Món Rural,  Pageses i Ramaderes de Catalunya i tres de l’Associació Catalana de Dones de la Mar i, de l'altra, compta amb un representant de l’Institut Català de la Dona, un altre del Departament de Treball de l’àmbit d’igualtat i d'una darrera component, que és membre del Consell Nacional de les Dones de Catalunya.

Loli Jiménez puntualitza que l’actuació del Consell Assessor permetrà introduir la perspectiva de gènere en totes les actuacions del departament en què es consideri que és pertinent.

A més, ens diu que la seva aportació també serà tinguda en compte en l’elaboració d’un nou Programa de Dones del Món Rural i Marítim i en la incorporació de la perspectiva de gènere al nou Pla de Desenvolupament Rural, així com en altres accions que puguin afavorir, entre altres, la consecució dels objectius a nivell d’igualtat.

Recentment, s'ha creat l'Associació Catalana de Dones de la Mar i l'Associació de Dones de Món Rural, Pageses i Ramaderes de Catalunya i el Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim

programa pilot de mentoratge professional per a dones del món rural

El Departament d’Agricultura també està treballant en el programa pilot de mentoratge professional per a atreure nous talents al camp, sobretot talent femení, i en l’elaboració d’un projecte positiu sobre les tasques que duen a terme les dones en aquests sectors.

A més d’això, ens diu Loli Jiménez que dins del programa també s'ha posat en marxa aquest 2020, concretament, el passat mes de gener, un projecte pilot de mentoratge professional que el que pretén és innovar en l’acompanyament de projectes agrícoles, rurals i pesquers adreçat a dones del primer sector. Aquest projecte, no està només inclòs dins del Programa de Dones del Món Rural i Marítim, sinó que també s’emmarca en la lluita contra el despoblament, que lidera el departament; Jiménez remarca que tenen clar que aquesta lluita no es pot vèncer si es renuncia a la meitat del talent per qüestions de gènere. A més, la voluntat del departament és que aquesta eina, el mentoratge professional, serveixi per fer caure estereotips que encara avui dia existeixen al món rural i aconseguir que les dones sentin que elles també són capaces de tot allò que es proposin.

La mentora és una persona amb experiència, empatia i amb bona disposició per ajudar altres persones. La seva funció és fer de guia de qualsevol professional que es trobi en el procés d’aprenentatge.

Loli Jiménez fa incís en el fet que les dones sempre han estat presents tant en el món rural com en el marítim però hi han estat doblement invisibilitzades: d’una banda pel fet de ser dones i, de l’altra, pel fet d’estar en l’àmbit rural o marítim, àmbits generalment molt tradicionals en què és més difícil trencar estereotips.

Membres del Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim amb la consellera Teresa Jordà

La mentora és una persona amb experiència,  empatia i una bona disposició per ajudar els altres

El Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça, la Noguera i la Segarra comptaran amb una mentora per comarca; el Baix Ebre comptarà amb dues mentores. Mireia Font, dinamitzadora econòmica, actuarà com a mentora del Pallars Jussà; Anna Sirvent, dedicada a la producció i transformació de plantes amb usos medicinals, serà a l’Alta Ribagorça; Montse Mangues, de FRUCTUMcat (sector dels fruits vermells), serà la mentora de la Noguera; i Teresa Lloret, del sector porcí, avicultura de posta, pinsos i comerç de cereal, serà la mentora de la Segarra; el Baix Ebre comptarà amb Maite Pallarès, dedicada a l’oli i a l’horta ecològica i Begoña Amorós, gerent de Cítrics de l’Ebre. A més, hi haurà una mentora en l’àmbit marítim, la Maribel Cera, pescadora de Sant Carles de la Ràpita.

Aquest és un pas més, doncs, per per fer camí cap a la igualtat de quotes, també, en els sectors agrícola i pesquer.

PODCAST

LOLI JIMÉNEZ. ACCIONS PER A LA INTEGRACIÓ DE LA DONA AL MÓN RURAL I MARÍTIM

TAMBÉ ET POT INTERESSAR

FES-TE DE L'OEST
Aconsegueix la informació positiva i en exclusiva de L'Oest
Més informació
Disseny: Latipo.cat
_
crossmenu